TRÍ TUỆ

Trẻ được hoạt động vui chơi dưới hình thức trẻ làm trung tâm đã tạo điều kiện cho trẻ hoạt động tích cực, mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin và hứng thú, dám thể hiện “cái tôi” của mình, bước đầu đặt nền tảng cho việc đào tạo nên những con người dám nghĩ, dám làm trong tương lai.
Hoạt động vui chơi của trẻ mang một số nét đặc trưng sau:
–  Trẻ khởi xướng
– Trẻ thiết kế: chọn trò chơi-đồ chơi
–  Trẻ tham gia theo sở thích
– Trẻ chơi tự nhiên không gượng gạo gò bó, giả tạo
–  Trẻ tự động chơi
–  Trẻ tự nguyện chơi
* Thời lượng trẻ vui chơi chiếm gần 2/3 thời lượng trong một ngày (trừ các khoảng thời gian dành cho trẻ ngủ, ăn, vệ sinh), các hoạt động còn lại trong ngày chính là hoạt động vui chơi của trẻ