CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5-6 TUỔI

Chương trình Mẫu Giáo là chương trình được biên soạn cơ bản để giúp trẻ chuẩn bị về tình cảm và kỹ năng xã hội cho việc học tập theo nhóm sau này. Nó đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng lên lớp một.Đặc biệt với lứa tuổi 5-6 , đến với Sunrise,ngoài học theo chương trình của Bộ giáo dục.Các bé sẽ được làm quen với chương trình học IQ, EQ để giúp bé phát triển trí thông minh cũng như phát triển cảm xúc cho trẻ

 Hầu hết trẻ 5 tuổi đều chưa đạt được sự thay đổi chủ yếu trong nhận thức thông thường xảy ra trong giai đoạn từ 5 đến 7 tuổi. Sự chuyển đổi đối với hầu hết trẻ em thường diễn ra trong khoảng từ 6 đến 7 tuổi. Giai đoạn này được ghi nhận bởi hầu hết các nền văn hóa là giai đoạn “đạt tới lứa tuổi có nhận thức” – đó là khả năng nhận thức về trách nhiệm cá nhân, tự định hướng và tư duy logic. Để làm phong phú cho quá trình chuyển đổi này, áp dụng những thực tiễn sư phạm đã được nghiên cứu kỹ lưỡng giúp trẻ khám phá và nắm bắt được những khái niệm cơ bản và công cụ tìm hiểu phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Chương trình hỗ trợ sự phát triển trí tuệ của trẻ đồng thời với sự phát triển xã hội, tình cảm và thể chất. Nội dung chương trình học như toán, khoa học hay xã hội được lồng ghép trong các hoạt động chủ đề, trò chơi và các hoạt động học tập khác.