• Điện thoại: 097.6666.795
  • Email: maivietks@gmail.com
  • Địa chỉ: Số 11 KDC Him Lam, Đường số 6, Phường Tân Hưng, Quận 7